7. TANMUN (Model United Nations )’ın kapanış töreni 16.01.2020 Perşembe günü Tan Liseleri Müdürü Selda Beyazıt, Tan Liseleri Yabancı Diller Zümre Başkanı Zahra Demirci, İngilizce öğretmeni Deniz Sert ve kulüp öğrencilerinin katılımı ile okulumuzun konferans salonunda gerçekleşti.
TANMUN Kulübü öğrencileri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Interpol, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Güvenlik Konseyi, Tarihi Güvenlik Konseyinden oluşan komitelerde; İklim Krizi, Yemen Krizi, 1962 yılında gerçekleşen Küba Füze Krizi, Hong Kong Krizi, İlaç Kaçakçılığı sorunlarına yönelik kürsüden çözümler aradılar. Temel olarak Birleşmiş Milletler’in farklı komitelerinin, simülasyon olarak canlandırarak çözüm önerilerini kürsüden sundular. Programın resmi dili İngilizce’dir.
TANMUN Kulübü öğrencileri siyasetçi ya da diplomat olarak görev aldıkları iki gün süren konferanslarda, günümüz dünyasında yaşanan ekonomik, politik, çevresel sorunları tanıyarak bu sorunlara olası çözümler üretebilmeyi, politik ve ekonomik olayları yorumlayabilmeyi deneyimlediler.
Tan Liseleri Müdürü Selda Beyazıt öğrencilerin 7.TANMUN Konferanslarında İngilizce’yi etkin bir biçimde kullanarak pratik yapmanın yanında, dünya sorunlarına farklı bakış açıları ile çözümler ürettiklerine değinerek, kulüp öğretmenlerini ve Tanmun Kulübü öğrencilerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Program Genel Sekreter Enes Kutay Baysal’ın kapanış konuşması ve kürsüye tokmağı vurması ile son buldu.