7 .TANMUN (Model United Nations) 2020 KONFERANSLARINDA DÜNYA SORUNLARINA ÇÖZÜMLER ARANIYOR!