Tan Anadolu ve Fen Lisesinden öğrencilerimiz 3. Erasmus Plus Projemiz ’MABB’’ (Michael Angelo and the Big Bang )’in Portekiz öğrenci hareketliliğini, Tan Liseleri Yabancı Diller Proje Koordinatörü Hilal Doğu ve İngilizce öğretmeni Begüm Baykal rehberliğinde gerçekleştirdiler.
Portekiz öğrenci hareketliliği projenin diğer stratejik ortakları Galler, İngiltere, Danimarka ve Yunanistan’dan öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile tamamlandı. Tüm öğrenciler birçok etkinlikte görev alarak, aktif rol üstlendiler.
İngiltere Ulusal Ajansının onayladığı, Avrupa Birliğinin hibe verilmeye değer gördüğü 3. Erasmus Plus Projemiz ‘’MABB’’ (Michael Angelo and the Big Bang ) öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini, sanatsal yaklaşım becerilerini ve yenilikçi kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Eğitimde verimliliği artıran çapraz modelleme sistemi ile öğrencilerin motivasyonlarının yükseltilmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine de katkı sağlayacak projeye, İngiltere’den gelen drama hocaları atölye çalışmaları ile destek vermektedir.
Portekiz öğrenci hareketliği tüm ekiplerin katılımı ile gerçekleşen sertifika töreni ile son buldu. Ekibimiz 21 Mayıs Cumartesi günü yurda döndüler.