Türk Milli Eğitiminin  temel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda, okulumuzda;

  1. Atatürk ilke ve inkılaplarını; Atatürk milliyetçiliğini tam anlamıyla benimseyen bir eğitim anlayışı uygulanmaktadır.
  1. Yapılan bütün çalışmalarda bilimsellik rehberimiz olup teknolojik gelişmeler yakından takip edilmekte ve öğrencilerimize bilimsel çalışmanın ilkeleri sevdirilerek öğretilmektedir.
  1. Eğitimde fırsat eşitliği gözetilmekte , başarılar ödüllendirilerek, akademik ve sosyal anlamda zorlanan öğrenciler  desteklenmektedir.
  1. Eğitim ve öğretimin okul ile sınırlı olmayıp yaşamın her anında devam eden , sürekli gelişen ve iyileştirilebilen bir süreç olduğu kabul edilmektedir.
  1. Kalite çalışmaları kapsamında  uyguladığımız  anketlerle ve öneri sisteminin tüm paydaşlardan aldığı geri bildirimlerle çalışmalarımızı planlarken kurumumuzun geleceği ile ilgili kararlara bu bilimsel sonuçların ışık tutması esas alınmaktadır.Böylece kurumsal gelişim çalışmalarına tam katılım sağlanmakta ve hedef odaklı bir yaklaşım benimsenmektedir.